Your hemi semi yearly Vietnamese poem

- 0 comments

Because it’s such a pretty, heartbreaking poem:

Yêu
Tác giả: Xuân Diệu

Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu;
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết…
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người ai theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Rough translation (not my own)
TO LOVE
( Xuan Dieu )

To love is to die a little in the heart,
for when you love, can you be sure you’re loved?
You give so much, so little you get back —
the other lets you down or looks away.
Together or apart, it’s still the same.
The moon turns pale, blooms fade, the soul’s bereaved,
for when you love, can you be sure you’re loved?
To love is to die a little in the heart.
They’ll lose their way within dark sorrow land,
those passionate fouls who go in search of love.
And life will be a desert stripped of joy,
and love will tie the knot that binds to grief.
To love is to die a little in the heart.

0 comments

Sorry. Comments are closed on this entry.